K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas procesu rekrutacji

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, są Termy Cieplickie z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Park Zdrojowy 5.

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji nowych pracowników w Spółce Termy Cieplickie.

  Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W przypadku wątpliwości, lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych, na adres e-mail: termy.no@termycieplickie.pl.

  Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Termy Cieplickie;
  • w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana swojej zgody na przetwarzanie danych, gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, lub dane powinny być usunięte;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający na sprawdzenia prawidłowości tych danych;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

  Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres 14 dni roboczych od daty zakończenia wszystkich etapów rekrutacji, a w przypadku trzech najlepszych kandydatów przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który został zatrudniony w Spółce Termy Cieplickie.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Alicja Osyda
  Publikacja dnia: 25.09.2018
  Podpisał: Alicja Osyda
  Dokument z dnia: 25.09.2018
  Dokument oglądany razy: 529
Termy Cieplickie Jelenia Góra